IDG Connect
Med hjälp av IDG Connects kontaktcenter kan du få bästa möjliga hjälp med att profilera och rikta in dig på specifika sektorer och organisationer som är inne i en aktiv köpprocess.
Vi genomför undersökningar i utvalda sektorer och identifierar företag som är ute på marknaden, eller snart där, och hittar nyckelpersonerna på varje företag.
Med ledning av den informationen kan vi ta fram ett komplett program för leadgenerering. Det börjar med våra alternativ för mottagaranpassad e-post. Vi ser till att ert budskap kommer fram vid rätt tidpunkt och till rätt mottagare. Det omfattar:
  • • Uppföljningssamtal
  • • Prospektering
  • • Inledande kontakt
  • • Arrangerande av sammanträffande

IDG Connect är det mest heltäckande och kostnadseffektiva sättet för företag att hitta och nå just de människor som är mest intresserade av att köpa varor och tjänster.
IDG Connect

-

Kontakta säljare
IDG Connect (Kontakta säljare)
Allmän information
  • Pris
    Kontakta säljare
IDG Connect

-

Kontakta säljare
IDG Connect (Kontakta säljare)
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan